05 червня 2020 року
останні оновлення: 10 червня 2020 року

Промисловість кожного місяця

 Промисловість у січні-квітні 2020 року

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-квітні 2020 року становив 9,3 млрд грн.  

Індекс промислової продукції  у січні-квітні 2020 року до відповідного періоду 2019р.  становив  78,3%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 55,2%, переробній – 77,1%.

У переробній промисловості досягнуто приросту у таких видах діяльності, як:  

  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (+20,3%).

Скорочення обсягів промислового виробництва відбулось у:

  • виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (-3,5%);
  • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (-75,4%);
  • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (-18,7%);
  • виробництві гумових та пластмасових виробів (-31,8%);
  • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (-9,5%);
  • машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (-49,2%);
  • постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (- 5,0%).