19 листопада 2019 року
останні оновлення: 19 листопада 2019 року

Промисловість кожного місяця

           

Промисловість у січні-вересні 2019 року

           

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-вересні 2019 року становив 22,5 млрд грн, або 21,7 тис  грн у розрахунку на одну особу.

Індекс промислової продукції  у січні-вересні  2019 року до відповідного періоду 2018р. становив 96,7%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 50,5%, переробній – 97,5%.

У переробній промисловості досягнуто приросту у таких видах діяльності, як:  

  • виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (+1,7%);
  • виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (+4,5%);
  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (+20,1%);
  • виробництві гумових та пластмасових виробів (+6,7%);
  • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (+1,3%).

Скорочення обсягів промислового виробництва відбулось у:

  • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (-18,1%);
  • машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (-13,4%);
  • постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (- 5,2%).