05 лютого 2019 року
останні оновлення: 05 лютого 2019 року

Звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області за 2017 рік

 

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів

з реалізації Стратегії розвитку Волинської області за 2017 рік

   (тис.грн.)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект

 

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту/

назва проекту

Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реаліза-ції проекту

 

 

 

 

 

 

Фактична сума підписа-них договорів (контрак-тів) у звітному періоді

Сума вибра-них коштів у звітному періоді

Сума вибра-них коштів з початку реаліза-ції проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту

Стан реалізації проекту

(з порівняль-ною оцінкою фактично виконано-го  і запланова-ного)

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виник та зазначенням механізму вирішіння)

 

планований

фактичний

з початку реалізації проекту

за звітний період

планована

фактична

планована

фактична

найменування індикатора (показника)

од. виміру

прог-нозо-ване значе-ння

фактичне значення

Від

хилення (+/0/ -)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

1. Роз-ви-ток люд-ського по-тен-ціа-лу

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливі-шого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Реконструкція  будинку культури під адміністративну будівлю с.Піддубці Луцького району

Піддубцівська сільська рада

с.Піддубці

2016-2017

2016-2017

Держав

ний, місцевий,

районний бюджет

7342,4

2947,5

2947,5

2947,5

2947,5

2947,5

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконан-ня 

91 %

-

 

2

Забезпечення належного функціонування закладів культури (реконструкція клубу с.Сьомаки Луцького району)

Одерадівська сільська рада, с.Сьомаки

2016-2017

2016-2017

Районний бюджет,

місцевий бюджет

 

1306,3

161,9

161,9

161,9

1306,3

1306,3

Площа

 

кв. м

280,5

280,5

0

124%

відсутні

 

 

Районний будинок культури.центральна района бібліотека, клуби  та будинки культкри в с.Гута Лісівська, Ситниця, Градиськ, Красноволя, Нова Руда, Лісове, Троянівка, смт. Колки Маневицького району

 

2017

2017

 

3029,6

3029,6

3029,6

3029,6

3029,6

3029,6

Об'єкт

%

1

1

0

Виконання 100 %

 

 

3

Капітальний ремонт клубу по  вул. Лісовій, 39 в с..Башова Рожищенського району

с.Башова Рожищенського району

2017

2017

Місце-

вий та  держав-

ний бюджети

707,0

707,0

707,0

699,6

707,0

699,6

Об’єкт

шт

1

1

0

Освоєно 99 % коштів

 

 

4

Капітальний ремонт системи опалення Рожищенського районного дому «Просвіта» та Рожищенської районної дитячої музичної школи

Рожищенський район

2017

2017

Район-ний бюджет

410,6

410,6

410,6

410,6

410,6

410,6

Кількість дітей, що відвідують ДНЗ

 

Чол

50

50

0

Об’єкт зданий в експлуа

тацію

 

 

 

1.2.1. Розвиток мережі дошкільних та оптимізація мережі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Капітальний ремонт  дошкільного навчального закладу по вулиці Шкільній, 8а  с.Крухиничі, Локачинського району

Крухиничівська сільська рада Локачинського району

2015-2017

2015-2017

Субвен-ція державного бюджету місцевим бюдже-там соц.-екон. розв., обласний, районний сільський бюджети

1021,3

59,8

59,8

59,8

1021,3

1021,3

Об’єкт

 

Твердопаливні котли

 

Фасад

од.

 

шт..

 

 

кв.м

1

 

2

 

 

342

0

 

2

 

 

342

-1

 

0

 

 

0

Ступінь будівель-ної готовнос-ті – 77%

 

 

6

Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу в с.Старосілля Іваничівського району

с.Старосілля Іваничів

ського району

2017

2017

ДФРР,

місцевий бюджет

2904,9

2904,9

2904,9

2904,9

2904,9

2904,9

Об’єкт

шт..

1

0

-1

Ступінь будівель-ної готовнос-ті – 80%

Недостатньо коштів для реалізації проекту, через зміни внесені на утеплення даху

 

7

Будівництво ДНЗ на 105 місць в с. Крупа Луцького району

с. Крупа, с. Підгай-ці Луцького району

2016-2020

2016-2020

Місце-вий бюджет, район-ний бюджет

34030,1

2750,0

2750,0

2173,9

3950,0

3250,9

Об’єкт

Місць

105

0

-105

Ведуться  фундамент

ні роботи

 

 

8

Реконструкція ДНЗ на 80 місць в с.Радомишль Луцького району

с.Радо-мишль Луцько-го району

2016-2018

2016-2018

Район-ний бюджет

6504,0

4343,0

288,6

288,6

4400,0

4343,0

Об’єкт

Місць

80

0

-80

Розпочаті роботи

 

 

9

Поточний ремонт фасаду і відмостки загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Буяни

Луцького району

с.Буяни

Луцького району

2017

2017

Район-ний бюджет

803,5

803,5

803,5

803,5

803,5

803,5

Об’єкт

шт

1

1

0

Ступінь будівель

ної готовнос

ті – 100%

 

 

10

Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул.Шапова в смт Торчин Луцького району

смт Торчин Луцько

го району

2016-2018

2016-2018

Держав

ний, місцевийбюджет

11781,8

8046,3

8046,3

8046,3

8046,3

8046,3

Об’єкт

Місць

150

0

-150

Виконую-

ться  роботи

 

 

11

Реконструкція ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Розничі

Маневицького   району

с. Розничі

Маневицького   району

2017

2017

Місце-вий бюджет

78,6

78,6

78,6

78,6

78,6

78,6

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконую

ться  роботи

 

 

12

Будівництво адміністративно-службових допоміжних приміщень НВК загальноосвітньої школи І-ІІст. дошкільний навчальний заклад с.Копилля Маневицького району

с.Копилля Маневицького району

2017

2017

Місцевий бюджет

 

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконую

ться  роботи

 

 

13

Реконструкція (утеплення)  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» імені С.Є.Ткача смт.Голоби по вул. Перемоги,1 Ковельського району

смт.Голо

би

Ковельського району

2017

2017

ДФРР,

місцевий бюджет

2061,6

2060,9

 

2061,6

2060,9

2061,6

2060,9

Площа

 

Місць

кв. м

 

учнів

2288

 

594

2288

 

594

0

 

0

Ступінь будівель

ної готовності – 100%

 

 

14

Реконструкція шатрової покрівлі приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дроздні, вул.. Шкільна,1 Ковельського району

с. Дроздні

Ковельсь

кий район

2017

2017

Районний бюджет

1120,6

800,8

1120,6

800,8

1120,6

800,8

Площа покрівлі

 

площа горища

 

місць

кв. м

 

кв. м

 

учнів

1197,6

 

751

 

105

1197,6

 

751

 

105

0

 

0

 

0

Ступінь будівель

ної готовності – 100%

 

 

15

Реконструкція шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст.в смт. Люблинець

Ковельського району

смт. Любли

нець

Ковель

ський район

2017-2018

2017-2018

Обласний бюджет, місцевий бюджет

1428,9

1428,9

1428,9

800,0

1428,9

800,0

Площа покрівлі

кв. м

3085,9

1550

-1535,9

Ступінь будівель

ної готовно

сті 50%

 

 

 

Капітальний ремонт Дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. по вул. Пришкільна, 10 в с.Дубове  Ковельського району

с.Дубове  Ковельського району

2017

2017

Держав-ний бюджет

1498,0

1498,0

1498,0

1456,3

1498,0

1456,3

Площа покрівлі

 

площа горища

 

місць

кв. м

 

кв. м

 

учнів

950

 

713,4

 

300

950

 

713,4

 

300

0

 

0

 

0

Ступінь будівель

ної готовності – 100%*

 

 

16

Реконструкція учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ст. в с.Мокрець Турійського району

с.Мок-рець Турійсь

кого району

2016-2017

2016-2017

Держав-ний район-ний бюджети

5533,1

5533,1

5533,1

5533,1

5533,1

5533,1

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 100%

 

 

17

Реконструкція приміщення сільської ради під дошкільний навчальний заклад в с.Маковичі Турійсь-кого району

с.Мако-вичі Турійсь-кого району

2017

2017

Держав-ний, район-ний бюджет, сільсь-кий бюджет

1997,7

1997,7

1997,7

1997,7

1997,7

1997,7

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 100%

 

 

18

Капітальний ремонт дитячого садочка «Сонечко» с.Купи-чів Турійського району

с.Купи-чів Турійсь-кого району

2016-2017

2016-2017

Обласний, районний, сільський бюджети

1580,8

1580,8

1580,8

1580,8

1580,8

1580,8

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 90%

 

 

19

Реконструкція дитячого садочка №1 «Дзвіночок» смт Турійськ

смт Турійськ

2016-2017

2016-2017

Облас-ний, район-ний, селищ-ний бюджети

1626,5

1626,5

1626,5

1626,5

1626,5

1626,5

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 100%

 

 

20

Капітальний ремонт котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Крижівка, по вул. 1 Травня, 19  Рожищенського району 

с.Крижівка Рожищенського району 

2017

2017

Місце

вий та  держав

ний бюдже-ти

314,0

314,0

314,0

314,0

314,0

314,0

Об’єкт

шт

1

1

0

Освоєно 100% коштів

 

 

21

Капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ст, по вул.Першотравнева, 1 в с. Топільно Рожищенського району

Топіль

ненська с/р

2017

2017

Місце

вий та  держав

ний бюдже-ти

1165,0

1165,0

1165,0

1090,6

1165,0

1090,6

Кількість дітей, що відвідують ЗОШ

чол

1

1

0

Освоєно 94% коштів

 

 

22

Реконструкція дошкільного навчального закладу в с.Залісці Рожищенського району (коригування)

с.Залісці Рожищенського району

2017

2017

Місцеві бюджет

ти, облас

ний бюджет, держав

ний бюджет

4625,2

3734,4

3734,5

3734,5

3734,5

3734,5

Кількість дітей, що відвідують садочок

чол.

50

50

0

Готовність 100%

 

 

23

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 198 учнів с.Любо-хини Старовижівського району

с.Любо-хини Старовижівсько-го району

2017-2018

2017-2018

Районний

держав

ний бюджети

23,8

16,7

16,7

16,7

23,8

23,8

Об'єкт

шт.

1

0

-1

Зведено три поверхи школи, розпочато монтаж даху

Недостатнє фінансування проекту

 

24

Реконструкція приміщення під дошкільний навча-льний заклад в с.Кримне по вул. Радянська, 21б Старовижівського раойну

с.Крим-не Старовижівсько-го раойну

20162017

2016-2017

Районний бюджет, сільський бюджет, кошти ДФРР

3624,8

3624,8

3624,8

3624,8

3624,8

3624,8

Збільшення  кількості залучених  до  дошкільного  виховання  дітей

Чол..

32

32

0

Виконан-ня 100%

-

 

25

Реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку на вул.Центральній,8а с.Добре Камінь-Каширського району

с.Добре Камінь-Каширського району

2012-2016

2012-2018

Держав-ний, обласний,  бюджети

2205,75

727,0

727,0

727,0

2133,93

2133,93

місць

Чол.

40

0

-40

Продов-жується реконст-рукція

Недостат-ньо кош-тів місцевих бюд-жетів

 

26

Капітальний ремонт  частини даху в осях 1-2 навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» по вулиці Незалежності в селі Гута Ратнівського району

с. Гута, Заболоттівська ОТГ, Ратнівського району

2017

2017

Субвен-ція місцевим бюдже

там на формування інфраструктури ОТГ

1487,8

1487,8

1487,8

1479,0

1487,8

1479,0

 

Об'єкт

 

кв.м

 

539

 

539

 

0

Ступінь будівель-ної готовнос-ті – 100%

 

 

27

Будівництво двоповерхового дитячого яслі – садка на вул. Набережній в смт Ратне Ратнівського району Волинської області

 

смт Ратне Ратнівського району

2015 - 2018

2015 – 2018

ДФРР, місцевий бюджет

23530,5

23530,5

9269,4

9269,4

9269,4

9269,4

Об’єкт

Місць

165

0

-165

Ступінь будівель-ної готовності 70%

 

 

 

1.3.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Поточний ремонт покрівлі Лісівського фельдшерсько-акушерського пункту в с. Лісове, вул. Центральна, буд. 67, Маневицького району

с. Лісове

Маневи

цького району

2017

2017

Субвенція державно

го бюджету місцевим бюджетам на фінансуванні заходів соціально-економіч

ної компенса

ції ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

Об'єкт

шт.

1

1

0

Акт виконання робіт №1 від 07.11.17р.

 

 

29

Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області на 2015 – 2019 роки

 

Волин-ська область

2015-2019

2015-2019

Кошти Світово-го Банку, місцевих бюдже-тів

34230,2

15894,0

84844,5

17461,1

97258,3

23104,3

Cкорочення випадків госпіталізації, пов’язаної з гіпертензією, внаслідок удосконалення методів лікування гіпертензії на амбулаторному рівні та рівні невідкладної медичної допомоги

 

Кількість пацієнтів, що отримали стентування при гострому інфаркті міокарда із елевацією сегмента ST

 

Наявність лікарняних ліжок

Кількість  на 1000 населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількі

сть на 1000000 населення

 

 

 

 

Кількі

сть на 100000 населен

ня

2,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

3,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

682

+1,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+46,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+98

Реалізація субпроек-ту відбуває ться до заплано

ваних термінів

-

 

30

Капітальний ремонт приміщень поліклініки Рожищенської центральної районної лікарні під хірургічний блок по вул.Шилокадзе м.Рожище

м.Рожи-ще

2017

2017

Район ний бюджет

 

284,6

284,6

284,6

195,9

284,6

195,9

Збільшення обсягів надання якіс-

них медичних послуг

Об'єкт

1

1

0

Об’єкт зданий в експлуа тацію.

 

 

 

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Реконструкція селищного водозабору в смт. Люблинець, вул.Ковельська,16, Ковельського району

смт.

Любли

нець

Ковельський район

2016-2018

2016-2018

ДФРР, обласний бюджет, місцевий  бюджет

6089,2

550,0

550,0

550,0

6089,2

6089,2

Площа водозабору

 

кв. м

540

460

-80

Ступінь будівель

ної готовно

сті – 82%

 

 

32

Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором в селі Гірка Полонка Луцького району

 

с.Гірка Полонка Луцько

го району

2016-2017

2016-2017

Облас

ний бюджет,

сільський бюджет, районний бюджет

 

3855,3

2358,1

2358,1

2358,1

3791,4

3791,4

Об'єкт

шт.

1

0

-1

Виконуються

роботи

 

 

 

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Горохові

Горохівський район

2016-2017

2016-2017

Місце

вий бюджет

18793,9

0

0

0

66,5

66,5

Об'єкт

шт.

1

0

-1

Виготов лена ПКД

Не визна

чені дже

рела фінансуван-ня проекту

 

 

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Рішення з ресурсоекономної реконструкції та модернізації зовнішніх, внутрішніх систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та заходів енергоефективної реконструкції, ремонту будівель міста Луцька

м.Луцьк

2015-2017

2015-2017

Бюджет м. Луцька

3853,7

 

2312,8

546,2

546,2

1824,9

1824,9

Кількість укладених договорів з ОСББ

шт.

55

33

-22

Виконується

До кінця 2017 року планується підпи

сати ще 22 договори з ОСББ

 

3.Но-ва про-мис-ло-вість

3.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади

Волинська область

2016-2017

2016-2017

Кошти ЄС, місцевий бюджет

9078,80

5691,70

7331,3

5691,70

10718,4

9078,80

Об’єкти:

реконструкція (модернізація) частини адміністративно

го приміщення під ЦНАП  на 

вул. Устилузь-

кій, 17  в

м. Володимирі-Волинському;

 

ЦНАПу на

вул. 100-річчя Маневич,34 в

смт Маневичі;

 

ЦНАПу на

вул. Ковельсь-кій,1 в

смт Голоби Ковельського району;

 

реконструкція 1-го поверху будівлі готелю під центр надання адміністративних послуг по вул. Б.Хмельницького,6, м.Любомль Волинської області – ІІ черга будівництва;

 

ЦНАП на вул.. Фещака,,4, в  м.Горохові (кошторисна частина)

 

 

 

 

 

 

ЦНАП н

а вул.. Соборності,3 в смт. Стара Вижівка, Волинської області

 

 

Кв.м

 

 

 

 

338,0

 

 

 

 

 

 

440,0

 

 

 

 

406,3

 

 

 

235,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

199,5

 

 

 

 

338,0

 

 

 

 

 

 

440,0

 

 

 

 

406,3

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

-235,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-223

 

 

 

 

 

 

 

-199,5

Ступінь будівельної готовності

 

100%

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлена проектно-технічна документація-

 

 

3.3.1. Освоєння випуску принципово нової конкурентоспро-можної інноваційної продукції, спроможної конкурувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Нове будівництво сировинних баз для видобутку торфу, реконструкція котелень торфозаводів ДП «Волиньторф»

Волин-ська область

2015-2017

2015-2017

Власні кошти підприємства

60237,0

4751,0

1988,0

1424,0

5475,0

5446,0

Випуск торфових брикетів

Тис.

тонн

62,0

90,2

+28,2

145,5%

Дефі

цит вироб

ничих площ для видобутку торфу

 

5. Во-лин-ське село

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,орієнтова

ний на громаду – ІІІ») – для СОК «Скарби Тура» Ратнівського району Волинської області

 

 

село Тур Ратнівсь-кого району

 

2016-2017

2016-2017

Кошти МРГ, Заболоттівська селищна рада, члени СОК

1334,9

495,1

630,2

630,2

1334,9

1334,9

Закуплення обладнання

 

 

Візібіліті

Одини-ця

 

 

шт

 

16

 

 

 

7

 

 

 

16

 

 

 

7

 

 

 

0

 

 

 

0

Виконання 100%

-

 

38

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ») – для СОК «Датинська криниця» Ратнівського району

с. Датинь

Ратнівсь-кого району

 

2016-2017

2016-2017

Кошти МРГ, районний бюджет, члени СОК

1262,7

25,0

630,3

630,8

1262,7

1264,1

 

Закуплення обладнання

 

 

Візібіліті

 

Одини-ця

 

 

Штук

 

13

 

 

 

6

 

 

 

13

 

 

 

6

 

 

 

0

 

 

 

0

Виконан-ня 100%

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

39

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Капітальний ремонт приміщення загальноосвітніх шкіл Маневицького району Волинської області шляхом впровадження енергозберігаючих технологій

 

с.Нова Руда Маневи-цького району

2015-2017

2015-2017

Кошти ЄС, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти жителів сільсь-ких територі-альних громад

215,9

215,9

215,9

215,9

215,9

215,9

Заміна вікон на металопластик.

 

 

 

Заміна дверей на металопластик.

 

 

Од.

 

 

 

 

 

Од.

 

43

 

 

 

 

 

14

43

 

 

 

 

 

14

0

 

 

 

 

 

0

Замінено вікна та двері.

-

 

 

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва: розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості для отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Реконструкція овочесховища із встановленням сучасного холодильного обладнання

 

Рожищенський та інші райони

2015-2020

2015-2020

Власні кошти

6000,0

2770,0

6000,0

2770,0

6000,0

2770,0

Ємність (8 холодильних камер, одна – 100 тонн)

тонн

800

200

-600

Виконання 46%

-

 

 

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподар-ського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних органічних продуктів харчування, налагодження їх зберігання та збуту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Реконструкція тваринницької ферми із встановленням молочного блоку в ФГ «Поліський колос»  Турійського району (с.Ружин)

 

Турійсь-

кий та інші райони області

2015 - 2019

2016 - 2019

Власні кошти

24000,0

5000,0

24000,0

5000,0

24000,0

5000,0

Кількість корів

голів

800

0

-800

Виконання 20 %

 

 

42

Будівництво насіннєвого заводу в ТзОВ «П’ятидні» Володимир-Волинського району

Волинська область

2015 - 2017

2015 - 2017

Власні кошти

 

91800,0

91800,0

91800,0

91800,0

91800,0

91800,0

Потужність

Тонн

за годину

10

10

0

100%

-

 

 

Всього

-

-

-

-

384951,1

209688,5

280724,5

187161,5

318498,5

218520,8

-

-

-

-

-

-

-