05 лютого 2019 року
останні оновлення: 05 лютого 2019 року

Звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області за І квартал 2017 року

                                              Взято до відома

Рішення обласної ради

                                              07.09.2017 №15/7

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів

з реалізації Стратегії розвитку Волинської області за І квартал 2017 року

   (тис.грн.)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект

 

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту/

назва проекту

Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реаліза-ції проекту

Джерела фінан-сування у звітному періоді

Фактична сума підписа-них договорів (контрак-тів) у звітному періоді

Сума вибра-них коштів у звітному періоді

Сума вибра-них коштів з початку реаліза-ції проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту

Стан реалізації проекту

(з порівняль-ною оцінкою фактично виконано-го  і запланова-ного)

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виник та зазначенням механізму вирішіння)

планований

фактичний

з початку реалізації проекту

за звітний період

планована

фактична

планована

фактична

найменування індикатора (показника)

од. виміру

прог-нозо-ване значе-ння

фактичне значе-ння

відхи-лення (+/0/  -)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Роз-ви-ток люд-ського по-тен-ціа-лу

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення належного функціонування закладів культури

(капітальний ремонт будинку культури с.Піддубці Луцького району)

Піддубців-ська сільська рада

с.Піддубці

2016-2017

2016-2017

Місцеві бюджети,

районний бюджет,

бюджет сільської ради

2836,1

768,0

2836,1

768,0

2836,1

2836,1

Площа

кв. м

 

 

 

Роботи тривають.

фактичне викона

ння –

30 %

-

2

Забезпечення належного функціонування закладів культури (реконструкція клубу с.Сьомаки Луцького району)

Одерадів-ська сільська рада, с.Сьомаки

2016-2017

2016-2017

Районний бюджет,

місцевий бюджет

 

1306,3

161,9

161,9

161,9

1306,3

1306,3

Площа

 

кв. м

280,5

280,5

0

124%

відсутні

 

1.2.1.3. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Капітальний ремонт  дошкільного навчального закладу по вулиці Шкільній, 8а с. Крухиничі, Локачинського району

Крухиничівська сільська рада Локачинського району

2015-2017

2015-2017

Субвен

ція державного бюджету місцевим бюдже

там соц.-екон. розв., обласний, районний сільський бюджети

1021,3

59,8

59,8

59,8

1021,3

1021,3

Об’єкт

 

Твердопаливні котли

Фасад

од.

 

шт..

 

кв.м

1

 

2

 

342

0

 

2

 

342

-1

 

0

 

0

Ступінь будівель

ної готов

ності – 77%

 

4

Будівництво ДНЗ на 105 місць в с. Крупа Луцького району

с. Крупа, с. Підгайці Луцького району

2016-2020

2016-2020

Місце

вий бюджет, район

ний бюджет

184,6

184,6

184,6

184,6

184,6

184,6

Об’єкт

Місць

105

0

-105

Проведено коригування кошторис

ної частини, її експертиза

Затримка ДАБІ реєстрації декла

рації про поча

ток будівельних робіт

 

5

Реконструкція ДНЗ на 80 місць в с.Радомишль Луцького району

 

с.Радо

мишль Луцько

го району

2016-2017

2016-2017

Район-ний бюджет

3335,7

295,8

674,0

295,8

3335,7

295,8

Об’єкт

Місць

80

0

-80

Розпочаті роботи

 

 

1.3.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області на 2015 – 2019 роки

 

Волин-ська область

2015-2019

2015-2019

Кошти Світово-го Банку, місцевих бюдже-тів

18336,2

292,8

6275,4

5,5

12413,8

5643,2

Кількість пацієнтів, що вибули зі стаціонару

Тривалість перебування в стаціонарі

Осіб

 

 

 

Днів

2,39

 

 

 

11,4

 

 

2,39

 

 

 

11,1

0

 

 

 

-0,3

Реалізація субпроек-ту відбуває

ться до запланованих термінів

-

 

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Рішення з ресурсоекономної реконструкції та модернізації зовнішніх, внутрішніх систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та заходів енергоефективної реконструкції, ремонту будівель міста Луцька

м.Луцьк

2015-2017

2015-2017

Бюджет м. Луцька

3853,7

 

2312,8

546,2

546,2

1824,9

1824,9

Кількість укладених договорів з ОСББ

шт.

55

33

-22

 

До кінця 2017 року планується підписати ще 22 договори з ОСББ

3.Но-ва про-мис-ло-вість

3.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади

Волинська область

2016-2017

2016-2017

Кошти ЄС, місцевий бюджет

2588,2

2588,2

816,6

816,6

2515,7

2515,7

Об’єкти:

реконструкція (модернізація) частини адміністративного приміщення під ЦНАП на 

вул. Устилузь-

кій, 17  в

м. Володимирі-Волинському;

ЦНАПу на

вул. 100-річчя Маневич,34 в

смт Маневичі;

ЦНАПу на

вул. Ковельсь-кій,1 в

смт Голоби Ковельського району

 

 

Кв.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338,0

 

 

 

 

440,0

 

 

406,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338,0

 

 

 

 

440,0

 

 

406,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

0

 

Ступінь будівель-ної готовності 90%

-

 

3.3.1. Освоєння випуску принципово нової конкурентоспро-можної інноваційної продукції, спроможної конкурувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Нове будівництво сировинних баз для видобутку торфу, реконструкція котелень торфозаводів ДП «Волиньторф»

Волин-ська область

2015-2017

2015-2017

Власні кошти підприємства

60237,0

4751,0

286,0

365,0

4415,0

4751,0

Випуск торфових брикетів

Тис.

тонн

19,0

32,4

+13,4

170,5%

Дефі

цит виробничих площ для видо

бутку торфу

 

5. Во-лин-ське село

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,орієнтований на громаду – ІІІ») – для СОК «Скарби Тура» Ратнівського району Волинської області

 

 

село Тур Ратнівсь-кого району

 

2016-2017

2016-2017

Кошти МРГ, обласний та районний бюджети, члени СОК

839,8

839,8

133,9

133,9

839,8

839,8

Підготовка МПП

 

 

Закуплення обладнання

 

Візібіліті

Доку

мент

 

 

Одини-

ця

 

Штуки

1

 

 

 

5

 

 

3

1

 

 

 

5

 

 

3

0

 

 

 

0

 

 

0

Виконано за планом

-

11

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ») – для СОК «Датинська криниця» Ратнівського району

с. Датинь

Ратнівсь-кого району

 

2016-2017

2016-2017

Кошти членів кооперативу, ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтова-ний на громаду-ІІІ»,

обласний та районний бюджети

 

1012,7

1012,7

379,3

333,3

1012,7

966,6

 

Закуплення обладнання

 

Візібіліті

 

Одиниця

 

 

Штук

 

10

 

 

 

4

 

 

 

9

 

 

 

4

 

 

 

-1

 

 

 

0

Виконує

ться за планом

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

12

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Капітальний ремонт приміщення загальноосвітніх шкіл Маневицького району Волинської області шляхом впровадження енергозберігаючих технологій

 

с.Нова Руда Маневи-цького району

2015-2017

2015-2017

Кошти ЄС, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти жителів сільсь-ких територі-альних громад

215,9

215,9

27,3

27,3

215,9

215,9

Заміна вікон на металопластик.

 

 

 

Заміна дверей на металопластик.

 

 

Од.

 

 

 

 

 

Од.

 

43

 

 

 

 

 

14

43

 

 

 

 

 

14

0

 

 

 

 

 

0

Замінено вікна та двері

-

 

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподар-ського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних oрганічних продуктів харчування, налагодження їх зберігання та збуту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Реконструкція тваринницької ферми із встановленням молочного блоку в ФГ «Поліський колос»  Турійського району (с.Ружин)

Турійський та інші райони області

2016 - 2017

2016 - 2017

Власні кошти

24000,0

5000,0

24000,0

5000,0

24000,0

5000,0

Кількість корів

голів

800

0

-800

20 %

 

14

Будівництво насіннєвого заводу в ТзОВ «П’ятидні» Володимир-Волинського району

Волинська область

2015 - 2017

2015 - 2017

Власні кошти

 

55000,0

 

300,0

300,0

300,0

55000,0

54500,0

Потужність

Тонн

за годину

10

10

0

99%

-

 

Всього

-

-

-

-

174 767,5

18 783,3

36 681,1

8 997,9

110 921,8

81 901,2

-

-

-

-

-

-

-