05 лютого 2019 року
останні оновлення: 05 лютого 2019 року

Звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області за І півріччя 2017 року

 

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів

з реалізації Стратегії розвитку Волинської області за І півріччя 2017 року

   (тис.грн.)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект

 

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту/

назва проекту

Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела фінан-сування у звітному періоді

Фактична сума підписа-них договорів (контрак-тів) у звітному періоді

Сума вибра-них коштів у звітному періоді

Сума вибра-них коштів з початку реаліза-ції проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту

Стан реалізації проекту

(з порівняль-ною оцінкою фактично виконано-го  і запланова-ного)

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виник та зазначенням механізму вирішіння)

планований

фактичний

з початку реалізації проекту

за звітний період

планована

фактична

планована

фактична

найменування індикатора (показника)

од. виміру

прог-нозо-ване значе-ння

фактичне значе-ння

Від

хилення (+/0/ -)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Роз-ви-ток люд-ського по-тен-ціа-лу

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливі-шого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Забезпечення належного функціонування закладів культури

(капітальний ремонт будинку культури с.Піддубці Луцького району)

Піддубцівська сільська рада

с.Піддубці

2016-2017

2016-2017

Місцеві бюджети,

районний бюджет,

бюджет сільської ради

2836,1

768,0

2836,1

768,0

2836,1

2836,1

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконан-ня 

30 %

-

2

Забезпечення належного функціонування закладів культури (реконструкція клубу с.Сьомаки Луцького району)

Одерадівська сільська рада, с.Сьомаки

2016-2017

2016-2017

Районний бюджет,

місцевий бюджет

 

1306,3

161,9

161,9

161,9

1306,3

1306,3

Площа

 

кв. м

280,5

280,5

0

124%

відсутні

3

Капітальний ремонт клубу в 

с..Башова Рожищенського району

с.Башова Рожищенського району

2017

2017

Місце-

вий та  держав-

ний бюджети

707,0

707,0

707,0

209,9

707,0

209,9

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконую-ться роботи

 

4

Капітальний ремонт системи опалення Рожищенського районного дому «Просвіта» та Рожищенської районної дитячої музичної школи

Рожищенський район

2017

2017

Район-ний бюджет

410,6

410,6

410,6

410,6

410,6

410,6

Кількість дітей, що відвідують ДНЗ

 

Чол

50

15

-35

Виконую-ться роботи

 

 

1.2.1. Розвиток мережі дошкільних та оптимізація мережі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Капітальний ремонт  дошкільного навчального закладу по вулиці Шкільній, 8а  с. Крухиничі, Локачинського району

Крухиничівська сільська рада Локачинського району

2015-2017

2015-2017

Субвен-ція державного бюджету місцевим бюдже-там соц.-екон. розв., обласний, районний сільський бюджети

1021,3

59,8

59,8

59,8

1021,3

1021,3

Об’єкт

 

Твердопаливні котли

 

Фасад

од.

 

шт..

 

 

кв.м

1

 

2

 

 

342

0

 

2

 

 

342

-1

 

0

 

 

0

Ступінь будівель-ної готовнос-ті – 77%

 

6

Будівництво ДНЗ на 105 місць в с. Крупа Луцького району

с. Крупа, с. Підгай-ці Луцького району

2016-2020

2016-2020

Місце-вий бюджет, район-ний бюджет

184,6

184,6

184,6

184,6

184,6

184,6

Об’єкт

Місць

105

0

-105

Проведено коригуван-ня кошторис-ної частини, її експертиза

Затрим-ка ДАБІ реєстрації декларації про початок будіве

льних робіт

7

Реконструкція ДНЗ на 80 місць в с.Радомишль Луцького району

с.Радо-мишль Луцько-го району

2016-2017

2016-2017

Район-ний бюджет

3335,7

295,8

674,0

295,8

3335,7

295,8

Об’єкт

Місць

80

0

-80

Розпочаті роботи

 

8

Реконструкція учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ст. в с.Мокрець Турійського району

с.Мок-рець Турійсь

кого району

2016-2017

2016-2017

Держав-ний і район-ний бюджети

5214,6

5214,6

5214,6

5214,6

5214,6

5214,6

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 95%

 

9

Реконструкція приміщення сільської ради під дошкільний навчальний заклад в с.Маковичі Турійсь-кого району

с.Мако-вичі Турійсь-кого району

2017

2017

Держав-ний, район-ний бюджет, сільсь-кий бюджет

 

1930,9

1930,9

1930,9

1930,9

1930,9

1930,9

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 100%

 

10

Капітальний ремонт дитячого садочка «Сонечко» с.Купи-чів Турійського району

с.Купи-чів Турійсь-кого району

2016-2017

2016-2017

Облас-ний, район-ний, сільсь-кий бюджети

 

1580,8

1580,8

1580,8

1580,8

1580,8

1580,8

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконан-ня 75,8%

 

11

Реконструкція дитячого садочка №1 «Дзвіночок» смт Турійськ

смт Турійськ

2016-2017

2016-2017

Облас-ний, район-ний, селищ-ний бюджети

1626,5

1626,5

1626,5

1626,5

1626,5

1626,5

Об’єкт

шт

1

1

0

Виконан-ня 100%

 

12

Капітальний ремон котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Крижівка Рожищенського району 

 

с.Крижівка Рожищенського району 

2017

2017

Місце

вий та  держав

ний бюдже-ти

314,0

314,0

314,0

94,2

314,0

94,2

Об’єкт

шт

1

0

-1

Виконан-ня 30%

 

13

Реконструкція дошкільного навчального закладу в с.Залісці Рожищенського району

с.Залісці Рожищенського району

2017

2017

Місцеві бюджет

ти, облас

ний бюджет, держав

ний бюджет

1389,2

1389,2

1389,2

139,0

1389,2

139,0

Кількість дітей, що відвідують садочок

чол.

50

15

-35

Виконан-ня 30%

 

14

Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 198 учнів с.Любо-хини Старовижівського району

с.Любо-хини Старовижівсько-го району

2017-2018

2017-2018

Кошти районного бюджету

9200,0

1665,0

1665,0

1665,0

9200,0

9200,0

Об'єкт

шт.

1

0

-1

Зведено три поверхи школи, розпочато монтаж даху

Недостатнє фінансування проекту

15

Реконструкція приміщення під дошкільний навча-льний заклад в с.Кримне по вул. Радянська, 21б Старовижівського раойну

с.Крим-не Старовижівсько-го раойну

20162017

2016-2017

Районний бюджет, сільський бюджет, кошти ДФРР

3624,8

3624,8

3624,8

3624,8

3624,8

3624,8

Збільшення  кількості залучених  до  дошкільного  виховання  дітей

Чол..

32

32

0

Виконан-ня 100%

-

16

Реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку на вул.Центральній,8а с.Добре Камінь-Каширського району

с.Добре Камінь-Каширського району

2012-2017

2012-2017

Держав-ний, обласний, районний бюджети

1388,5

196,5

296,5

296,5

930,0

930,0

місць

Чол.

40

0

-40

Продов-жується реконст-рукція

Недостат-ньо кош-тів місцевих бюд-жетів

 

1.3.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області на 2015 – 2019 роки

 

Волин-ська область

2015-2019

2015-2019

Кошти Світово-го Банку, місцевих бюдже-тів

41456,7

8997,1

29042,9

2995,7

41456,7

8638,9

Cкорочення випадків госпіталізації, пов’язаної з гіпертензією, внаслідок удосконалення методів лікування гіпертензії на амбулаторному рівні та рівні невідкладної медичної допомоги

 

Кількість пацієнтів, що отримали стентування при гострому інфаркті міокарда із елевацією сегмента ST

 

Наявність лікарняних ліжок

Кількість  на 1000 населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість на 1000000 населення

 

 

 

 

Кількість на 100000 населен

ня

1,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6

 

 

 

 

 

 

 

684

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,0

 

 

 

 

 

 

 

780

-0,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

-96

Реалізація субпроек-ту відбуває ться до заплано

ваних термінів

-

18

Капітальний ремонт приміщень поліклініки Рожищенської центральної районної лікарні під хірургічний блок по вул.Шилокадзе м.Рожище

м.Рожи-ще

2017

2017

Район ний бюд- жет

 

284,6

284,6

284,6

195,9

284,6

195,9

Збільшення обсягів надання якіс-

них медичних послуг

 

%

 

20

 

0

 

-20

Виконуються роботи

 

 

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Рішення з ресурсоекономної реконструкції та модернізації зовнішніх, внутрішніх систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання та заходів енергоефективної реконструкції, ремонту будівель міста Луцька

м.Луцьк

2015-2017

2015-2017

Бюджет м. Луцька

3853,7

 

2312,8

546,2

546,2

1824,9

1824,9

Кількість укладених договорів з ОСББ

шт.

55

33

-22

Виконується

До кінця 2017 року планується підпи

сати ще 22 договори з ОСББ

3.Но-ва про-мис-ло-вість

3.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади

Волинська область

2016-2017

2016-2017

Кошти ЄС, місцевий бюджет

4939,2

1782,5

1366,3

1366,3

3066,2

3066,2

Об’єкти:

реконструкція (модернізація) частини адміністративно

го приміщення під ЦНАП  на 

вул. Устилузь-

кій, 17  в

м. Володимирі-Волинському;

 

ЦНАПу на

вул. 100-річчя Маневич,34 в

смт Маневичі;

 

ЦНАПу на

вул. Ковельсь-кій,1 в

смт Голоби Ковельського району;

 

реконструкція 1-го поверху будівлі готелю під центр надання адміністративних послуг по вул. Б.Хмельницького,6, м.Любомль Волинської області – ІІ черга будівництва;

 

ЦНАП на вул.. Фещака,,4, в  м.Горохові (кошторисна частина)

 

ЦНАП на вул.. Соборності,3 в смт. Стара Вижівка, Волинської області

 

 

Кв.м

 

 

 

 

338,0

 

 

 

 

440,0

 

 

 

406,3

 

 

235,0

 

 

 

 

 

 

 

 

223

 

 

199,5

 

 

 

 

338,0

 

 

 

 

440,0

 

 

 

406,3

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

-235,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-223

 

 

-199,5

Ступінь будівель-ної готовності

100%

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

30%

-

 

3.3.1. Освоєння випуску принципово нової конкурентоспро-можної інноваційної продукції, спроможної конкурувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Нове будівництво сировинних баз для видобутку торфу, реконструкція котелень торфозаводів ДП «Волиньторф»

Волин-ська область

2015-2017

2015-2017

Власні кошти підприємства

60237,0

4751,0

286,0

365,0

4415,0

4751,0

Випуск торфових брикетів

Тис.

тонн

19,0

32,4

+13,4

170,5%

Дефі

цит вироб

ничих площ для видобутку торфу

5. Во-лин-ське село

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,орієнтова

ний на громаду – ІІІ») – для СОК «Скарби Тура» Ратнівського району Волинської області

 

 

село Тур Ратнівсь-кого району

 

2016-2017

2016-2017

Кошти МРГ, обласний та районний бюджети, члени СОК

1172,7

332,9

466 ,8

408,7

1172,7

1114,6

Закуплення обладнання

 

 

Візібіліті

Одини-ця

 

 

шт

 

15

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

5

 

 

 

-3

 

 

 

0

Виконано на 80%

-

23

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ») – для СОК «Датинська криниця» Ратнівського району

с. Датинь

Ратнівсь-кого району

 

2016-2017

2016-2017

Кошти членів кооперативу, ПРООН «Місце-вий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»,

обласний та районний бюджети

 

1033,7

21,0

401,3

352,9

1033,7

986,3

 

Закуплення обладнання

 

 

Візібіліті

 

Одини-ця

 

 

Штук

 

11

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

-1

 

 

 

0

Виконан-ня 80%

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

24

Спільний проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Капітальний ремонт приміщення загальноосвітніх шкіл Маневицького району Волинської області шляхом впровадження енергозберігаючих технологій

 

с.Нова Руда Маневи-цького району

2015-2017

2015-2017

Кошти ЄС, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти жителів сільсь-ких територі-альних громад

215,9

215,9

27,3

27,3

215,9

215,9

Заміна вікон на металопластик.

 

 

 

Заміна дверей на металопластик.

 

 

Од.

 

 

 

 

 

Од.

 

43

 

 

 

 

 

14

43

 

 

 

 

 

14

0

 

 

 

 

 

0

Замінено вікна та двері.

-

 

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва: розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості для отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Реконструкція овочесховища із встановленням сучасного холодильного обладнання

 

Рожищенський та інші райони

2015-2017

2015-2017

Власні кошти

6000,0

2170,0

6000,0

2170,0

6000,0

2170,0

Ємність (8 холодильних камер, одна – 100 тонн)

тонн

800

200

-600

Виконання 36%

-

 

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподар-ського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних органічних продуктів харчування, налагодження їх зберігання та збуту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Реконструкція тваринницької ферми із встановленням молочного блоку в ФГ «Поліський колос»  Турійського району (с.Ружин)

 

Турійський та інші райони області

2016 - 2017

2016 - 2017

Власні кошти

24000,0

5000,0

24000,0

5000,0

24000,0

5000,0

Кількість корів

голів

800

0

-800

20 %

 

27

Будівництво насіннєвого заводу в ТзОВ «П’ятидні» Володимир-Волинського району

Волинська область

2015 - 2017

2015 - 2017

Власні кошти

 

91800,0

91800,0

91800,0

91800,0

91800,0

91800,0

Потужність

Тонн

за годину

10

10

0

100%

-

 

Всього

-

-

-

-

271 064,4

137 797,8

176 430,9

123 490,9

210 882,1

150 369,1

-

-

-

-

-

-

-