12 червня 2018 року
останні оновлення: 16 серпня 2021 року

Паспорт області

Волинська область

(основні показники соціально-економічного розвитку станом на 01.07.2021)

 

Обласний центр – м. Луцьк

 

Адреса облдержадміністрації:

43027, м. Луцьк, майдан Київський, 9
Код – 0332. Телефон – 778217 факс – 778153

 

Загальні відомості про область:

Площа 20 144 кв. км, 3,3 % території України

 

Відстань від м. Луцька до м. Києва:

– залізницею 469 км;
– шосейними дорогами 398 км.

 

Географічні дані:

 

На території області – 267 озер, одне з найбільших в Україні – Світязь, площею 2750 га, протікає 137 річок, найбільші:
– Західний Буг: по межі з Львівською областю довжиною 30 км, по межі з Республікою Польща – 220 км;
– Луга довжиною 89,1 км на території області;

– Прип’ять довжиною 172 км –//–
– Стохід довжиною 191 км –//–
– Турія довжиною 188 км –//–
– Стир довжиною 203 км –//–
Область розташована у поліській і лісостеповій природно-географічних зонах.

Загальна площа лісів складає 687,2 тис. га (34,1% від площі області).

Територій природно-заповідного фонду – 397 (загальною площею 235 948,47 га).

Болотних угідь – 116,66 тис. га (5,8 % від загальної площі області).

 

Кордони:

 

Межує на сході – з Рівненською областю, на півдні – з Львівською областю, на півночі – з Брестською областю Республіки Білорусь, на заході – із Люблінським воєводством Республіки Польща.

По території області проходить державний кордон протяжністю 442,76 км, у тому числі:

- з Республікою Польща довжиною 228,04 км;

- з Республікою Білорусь довжиною 214,72 км.

На кордоні розташовано 12 пунктів пропуску:

- міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення – 5: Устилуг, Ягодин, Доманово, Дольськ, Пулемець;

- міжнародні пункти пропуску для залізничного сполучення – 3: Володимир-Волинський (Ізов), Ягодин, Заболоття;

- міждержавні пункти пропуску для автомобільного сполучення – 1: Піща;

- місцеві пункти пропуску – 3: Гута, Самари, Тур.

 

Адміністративно-територіальні одиниці:

 

Кількість районів – 4:

Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.

Кількість населених пунктів – 1087:

Кількість міст – 11,

Кількість селищ міського типу – 22,

Кількість сільських населених пунктів – 1054.

 

Кількість територіальних громад – 54, з них міських територіальних громад – 11, селищних – 18, сільських – 25.

 

Місцеві державні адміністрації:

 

Облдержадміністрація
Голова – Погуляйко Юрій Михайлович (з 03.12.2019)
Штатна чисельність працівників апарату – 86, фактична – 76 (10 вакансій)

Районні державні адміністрації – 4

 

Місцеві ради:

 

Обласна рада

Голова – Недопад Григорій Вікторович
Кількість депутатів обласної ради – 64 (фактична – 64).

Штатна чисельність працівників виконавчого апарату ради – 53, фактична – 51.
Міські ради – 11
Районні ради – 4

 

Населення (станом на 01.06.2021):

 

1025,1 тис. осіб, 2,5 % від населення України

у тому числі:
- міське – 535,9 тис. осіб, 52,3 %
- сільське – 489,1 тис. осіб, 47,7 %
Проживає в обласному центрі 216,7 тис. осіб
Щільність населення на 1 кв. км 51,4 особи

 

Зайнятість населення (станом на 01.07.2021):

 

Середньооблікова кількість штатних працівників:

- в усіх сферах економічної діяльності – 147 838 осіб:
- промисловість – 35 277 осіб, 23,90 %
- сільське господарство, лісове господарство

та рибне господарство – 9 165 осіб, 6,2 %
- будівництво – 4 318 осіб 2,9 %
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт

автотранспортних засобів і мотоциклів – 20 117 осіб, 13,6 %

- освіта – 29 579 осіб, 20,0 %

- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 19 526 осіб, 13,2 %

 

Промисловий комплекс (січень-червень 2021 року):

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу становив 19 412,7 млн грн – 1,2 % від обсягу реалізованої промислової продукції України.

Структура реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-червні 2021 року у відсотках до загальнообласного обсягу:

  1. Добувна промисловість та розроблення кар’єрів – 0,1 %
  2. Переробна промисловість – 81,2 %

З неї:

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 24,0 %

- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність –
23,1 %

- машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 13,7 %

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,1 %

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 1,8 %

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,7 %

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 1,4%

  1. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 17,6 %
  2. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1,1 %

 

 

Сільське господарство:

 

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються близько 1000 агропідприємств, із них – 700 фермерських господарств, а також близько 147 тисяч особистих селянських господарств.

Питома вага області у виробництві продукції сільського господарства в державі за І півріччя 2021 року становила 3,4 відсотка.

У червні 2021 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із відповідним періодом 2020 року становив 95,6 відсотка. В тому числі у агропідприємств – 96,6 відсотка, у господарств населення – 94,6 відсотка.

Господарствами усіх форм власності за І півріччя 2021 року вироблено сільськогосподарської продукції на суму понад 2,5 млрд грн.

Основні напрями виробництва в галузі рослинництва: вирощування зернових та технічних культур, цукрових буряків, картоплі, овочевих культур, плодоягідної продукції.

Основні напрями виробництва в галузі тваринництва: виробництво молока, м’яса.

В усіх категоріях господарств станом на 1 липня 2021 року утримується: 123,8 тисячі голів ВРХ, в т.ч. 76,4  тисячі корів, 248 тисяч свиней, 9325,4 тис голів птиці.

Чисельність поголів’я м’ясного напряму продуктивності від загальнодержавного поголів’я становить 18 %, в тому числі 21 % корів.

У сільськогосподарських підприємствах виробництво молока у січні-червні 2021 року збільшено на 3,4 відсотка.

 

Мале підприємництво та інфраструктура його підтримки (станом на 01.01.2021):

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення – 57 од.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – 34 846 осіб
Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг регіону (без ПДВ та акцизу) – 15,9 %
Фінансово-кредитні установи (кредитні спілки) – 22 од.

 

Транспортний комплекс:

 

Транспортна мережа загального користування:

Експлуатаційна довжина:
– залізничних колій – 597 км (головних колій)
– тролейбусних ліній (в одноколійному обчисленні) – 109,2 км
– автомобільних доріг державного і місцевого значення – 6 191,3 км
у т.ч. із твердим покриттям – 5 798,8 км
Питома вага автомобільних доріг із твердим покриттям – 93,7 %
Кількість мостів
– автомобільних – 388 од.
– залізничних – 134 од.

 

Торгівля:

 

Оборот роздрібної торгівлі у січні-червні 2021 року – 12,2 млрд грн

 

Структура роздрібного товарообороту у січні-березні 2021 року:

- непродовольчі товари – 58,5 %

- продовольчі товари – 41,5%

 

Соціально-культурна сфера:

 

Охорона здоров’я (станом на 01.07.2021):

Кількість закладів охорони здоров’я – 77, у тому числі:

обласних – 20,

районних – 46,

міських – 11.

Кількість закладів, які мають лікарняні ліжка – 36.

Кількість лікарняних ліжок – 6 448 (63,14 на 10 тис. населення).

Кількість лікарів – 3406 (33,24 на 10 тис. населення)

Кількість закладів первинної медичної допомоги (з підпорядкованою мережею) – 25:

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини – 160 (у сільській місцевості – 104,
у міській – 56);

фельдшерсько-акушерських пунктів – 226,

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги – 45;

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 1.

 

Кількість опорних закладів – 7.

Кількість укладених декларацій з сімейними лікарями – 882 174 (86% від загальної чисельності постійного населення), в тому числі: доросле населення – 659 798 (83,7%), дитяче населення – 222 372 (94,1%).

Кількість закладів, які уклали договори з Національною службою здоров’я України – 80 (в т.ч. 5 приватних закладів ТА 11 ФОПів).

Кількість укладених договорів – 136 за 409 групами послуг.

Мережа екстреної медичної допомоги:

Загальна кількість місць базування – 41, з них відділень – 16, пунктів – 25.

Всього бригад – 72, них лікарських – 18, фельдшерських – 54.

 

Заклади освіти

 

Станом на 01.04.2021

Станом на 01.07.2021

Кількість закладів вищої освіти, одиниць/студентів у них

9/16 979

9/16 979

Кількість фахової передвищої освіти, одиниць/студентів у них

18/9 046

18/9 046

Кількість закладів професійно-технічної освіти, одиниць/учнів у них

20/7476

18/7 942

Кількість денних закладів загальної середньої освіти, одиниць*/учнів у них

594/143 432

594/143 432

Кількість постійних закладів дошкільної освіти, одиниць/дітей у них

484/33 456

488/38 640

Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, одиниць/дітей у них

25/4 691

25/4 479

* – у т.ч. 4 приватних школи

 

 

 

Культура:

Обласні академічні театри (музично-драматичний та театр ляльок) – 2;

Обласна філармонія – 1;

Обласний науково-методичний центр культури – 1;

Школи естетичного виховання – 37 (26 музичних, 3 художніх,

8 шкіл мистецтв).

Вищі мистецькі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації – 1;

Заклади культури клубного типу – 674;

Бібліотеки – 535;

Музеї – 106, з них: державні музеї – 17, музеї на громадських засадах – 89;

Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку;

Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» у м. Володимирі-Волинському;

Парки культури і відпочинку – 3;

Зоопарк – 1;

Кінотеатри – 8.