02 липня 2019, 11:56
останні оновлення: 16 травня 2024

Проект Розпорядження «Про затвердження Порядку створення Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту»

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРОЕКТ

   ___ липня  2019 року                       м.Луцьк                                                             № ___

Про затвердження

Порядку створення Волинської

обласної штатної спортивної                             

команди резервного спорту

Відповідно до пунктів 1, 9 частини першої  статті 39, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 35 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1115 «Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту» ( зі змінами), Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки (зі змінами):

 1. Затвердити Порядок створення Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту, що додається.
 2. Юридичному управлінню апарату обласної державної адміністрації (В.Потапенко) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
 3. Відділу інформаційної політики обласної державної адміністрації (К.Мариневич) оприлюднити це розпорядження в засобах масової інформації.
 4. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з дня його оприлюднення.
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С. Мишковець.
Т .в. о. голови                                                                      О.КИРИЧУК
Дмитришин 770071

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження т. в. о. голови  облдержадміністрації    

_________ № ______

 

ПОРЯДОК

створення Волинської обласної штатної спортивної

команди резервного спорту

І. Загальні засади

 1. Цей Порядок визначає механізм створення Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту (далі – штатна команда).
 2. Штатна команда створюється обласною державною адміністрацією при структурному підрозділі, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, та затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

ІІ. Вимоги щодо створення штатної команди

 1. Засновник штатної команди створює тільки одну команду чисельністю 25 штатних одиниць з урахуванням їх досягнень з пріоритетних в області олімпійських видів спорту та наявності фінансових ресурсів.
 2. Засновник затверджує порядок комплектування на конкурсній основі складу штатної команди.

Склад штатної команди формується за погодженням з Міністерством молоді та спорту України щороку на календарний рік з числа найбільш підготовлених спортсменів віком не старше 23 років, які включені до складу національних збірних команд з літніх олімпійських видів спорту з 01 січня.

 1. Вікові групи спортсменів-інструкторів штатної команди визначаються відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту.
 2. До складу штатної команди зараховуються спортсмени, які посіли:

1 місце на чемпіонатах України серед юнаків та юніорів;

1-2 місце на чемпіонатах України серед молоді;

1-3 місце на чемпіонах України (дорослі).

Якщо до складу штатної команди претендує більша кількість потенційних кандидатів, ніж дозволяють фінансові можливості, перевага надається тим спортсменам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю їх досягнень (найбільша кількість очок, принесених області, за результатами виступів на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, участь в офіційних чемпіонатах і кубках світу та Європи, показаний результат в олімпійських номерах програми).

 1. Засновник укладає відповідно до законодавства із спортсменами-інструкторами, які включені до складу штатної команди, трудовий договір (контракт) на поточний рік.

    8. Протягом року до складу штатної команди можуть вноситись у встановленому порядку зміни в разі:

 • невиконання спортсменами-інструкторами умов трудового договору (контракту);
 • досягнення у поточному році спортсменами,  які не входять до складу штатної команди, високих спортивних результатів.
 1. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди здійснюється структурним підрозділом, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації – за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з його фінансових можливостей.
 2. Оплата праці спортсменів-інструкторів штатної команди здійснюється відповідно до законодавства.
 3. Засновник сприяє створенню необхідних матеріально-технічних умов для спортсменів-інструкторів штатної команди, забезпеченню їх в установленому порядку відповідно до затверджених норм індивідуальним спортивним інвентарем та обладнанням, розв'язанню житлово-побутових проблем.

ІІІ. Порядок подання кандидатур до штатної команди

 1. Пропозиції від фізкультурно-спортивних установ та організацій, інших структур, які здійснюють реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту, щодо кандидатів до складу штатної команди подаються щорічно до 01 грудня відділу з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації за формою, що додається.
 2. Рішення про склад штатної команди ухвалюється конкурсною комісією  з визначення кандидатур до складу штатної команди.

IV. Організація роботи конкурсної комісії з визначення кандидатур до складу штатної команди

 1. Для організації роботи щодо комплектування на конкурсній основі складу штатної команди утворюється конкурсна комісія з визначення кандидатур до складу штатної команди (далі – конкурсна комісія) в кількості 9-11 осіб, склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.
 2. Засідання конкурсної комісії є правомочне, якщо на ньому присутні не менше як дві третини від загального складу. Рішення про визначення кандидатур на конкурсній основі до складу штатної команди ухвалюється голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії і набирає чинності після затвердження розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
 3. Організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснюється відділом з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Начальник відділу                                                       І.ДМИТРИШИН

 

Додаток до Порядку створення Волинської обласної штатної спортивної команди резервного спорту

(пункт 12)

 

ФОРМА ПОДАННЯ

кандидатів до складу Волинської обласної штатної

спортивної команди резервного спорту

 

№ з/п

Прізвище та ім’я спортсмена

Вид спорту

Дата народження

Спортивне звання

Національна збірна

Результати виступів спортсмена (кількість очок)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник   _________                                 ____________________________

                     (підпис)                                                                   (П.І.Б)