05 березня 2020, 10:47
останні оновлення: 16 травня 2024

Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань

Одним із основним завдань Фонду соціального страхування України є проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійних захворювань та усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці.

Метою діяльності страхового експерта є реалізація завдання загальнообов’язкового соціального страхування, зокрема участь у забезпеченні проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаними умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці.   

У 2019 році до Луцького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області роботодавцями надано 65 повідомлень про нещасні випадки, які пов’язані з виробництвом, з них 2 -  нещасні випадки із смертельним наслідком,  4 – групових нещасні випадки, в т.ч. 1 - смертельний, 69 працівників отримали травми.

За аналогічний період 2018 року Луцьким міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області взято на облік 70 нещасних випадків, які пов’язані з виробництвом, з них - 4 випадки із смертельним наслідком,  2 – групових нещасні випадки, 72 працівника отримали травми та одне професійне захворювання.

Окрім того, за результатами розслідування нещасних випадків 19 нещасних випадків не пов’язані з виробництвом.

Зростання кількості нещасних випадків зареєстровано на таких підприємствах: ВКФ ТзОВ “Віта – Авто”, ТзОВ “Житлобуд-2”, ТзОВ “Теріхем Тервакоскі”, ТзОВ “Теремно Хліб”, ПрАТ “СКФ Україна”.

За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок страховим експертом з охорони праці складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення.

Основні причини настання нещасних випадків: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, особиста необережність потерпілого, травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб, невиконання посадових обов’язків, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування та незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів).

Основний вид події настання нещасного випадку - дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування; падіння потерпілого під час пересування, падіння потерпілого з висоти та дія руxомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів.

Потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання проводиться виплата відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві. 

На попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань страховим експертом з охорони праці Луцького міського відділення проведена профілактична робота, а саме: надаються страхувальникам практичні консультацій з питань охорони праці; взято участь у проведенні нарад; взято участь у роботі комісій з навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників; страхувальникам надавалася допомога у розробленні: нормативних актів з охорони праці, профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах.

Луцьке міське відділення привертає увагу кожного роботодавця і працівника до усунення або досягнення мінімально можливого (допустимого) рівня виробничих ризиків шляхом профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення суспільства до культури безпеки праці.

Луцьке міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській закликає роботодавців на необхідності якісного проведення інструктажу та навчання з питань охорони праці, залучення працівників  до роботи за спеціальністю, здійснення постійного нагляду за роботою, організацію та раціонального режиму праці і відпочинку, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, виконання правил експлуатації обладнання, постійно покращувати безпечні та здорові умови праці, забезпечувати дотримання вимог охорони праці на виробництві, належно утримувати територію підприємств, установ та організацій, та пам’ятати, що життя та здоров’я – основна цінність, якою нехтувати неможливо та недопустимо.

Пам’ятайте, що роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

За інформацією Луцького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області