14 січня 2021, 15:37
останні оновлення: 07 серпня 2023

Попередні підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2020 рік

За оперативними даними до загального фонду місцевих бюджетів області у 2020 році надійшло 5318,3 млн грн власних доходів, або
98,9 відсотка до затверджених місцевими радами показників на рік. Обласний бюджет за доходами загального фонду виконаний на 96,3 відсотка, недобір становить 30,8 млн гривень.

Недоотримання запланованих надходжень зумовлено зниженням ділової активності суб’єктів господарювання на період дії карантинних заходів та законодавчим звільненням платників податків від плати за землю (за земельні ділянки, що використовуються в господарській діяльності) та податку на нерухомість (за комерційну нерухомість).

У порівнянні з попереднім роком власні доходи в цілому по області зросли на 185,5 млн грн, або на 3,7 відсотка. Ріст власних доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад становить 0,4 відсотка, або 10,3 млн гривень.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, які є основними бюджетоутворюючими платежами місцевих бюджетів області, склали відповідно 3459,3; 619,4 та 453,6 млн грн і перевищують надходження 2019 року на 7,5; 8,7 та 2,2 відсотка відповідно.

Із державного бюджету до загального фонду місцевих бюджетів області перераховано 4947,2 млн грн міжбюджетних трансфертів, в тому числі 1023,7 млн грн дотацій і 3923,5 млн грн субвенцій. В область у повному обсязі надійшли усі передбачені у державному бюджеті дотації та субвенції, що передаються із загального фонду бюджету, крім субвенції на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. На здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, з державного бюджету місцевим бюджетам області перераховано 4,8 млн грн відповідної субвенції, або 85,5 відсотка до передбаченого у розписі державного бюджету.

За рахунок отриманих власних надходжень до місцевих бюджетів та трансфертів з державного бюджету у 2020 році із загального фонду місцевих бюджетів області проведено видатків в обсязі 8998,6 млн грн, у тому числі на фінансування соціально – культурних галузей спрямовано 7429 млн гривень. Зокрема, на фінансування установ та закладів освіти спрямовано 5834,6 млн грн, охорони здоров’я – 784,3 млн грн, соціального захисту і соціального забезпечення населення – 361 млн грн, культури і мистецтва – 314,4 млн грн і фізичної культури і спорту – 134,7 млн гривень.

Департамент фінансів