25 червня 2018 року
останні оновлення: 31 жовтня 2018 року

Відділ представництва інтересів у судах та договірної роботи

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядження голови

                                                                                                                                             обласної державної адміністрації                                                                        05.09.2018 № 591

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  представництва інтересів у судах

та договірної роботи юридичного управління апарату

Волинської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні засади

 

 1. Відділ  представництва інтересів у судах та договірної роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом юридичного управління апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 2. Відділ утворено головою облдержадміністрації у складі юридичного управління апарату Волинської обласної державної адміністрації.
 3. Положення про відділ затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.
 4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Мін’юсту.

 1. До складу відділу входять начальник відділу та 3 головних спеціалісти.
 2. Відділ безпосередньо підпорядковується начальникові юридичного управління апарату Волинської обласної державної адміністрації.

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

 1. Участь у межах своєї компетенції в реалізації державної правової політики.
 2. Забезпечення претензійної та позовної роботи облдержадміністрації.
 3. Здійснення представництва інтересів Волинської облдержадміністрації під час розгляду справ у судах, підготовка матеріалів до розгляду цих справ.
 4. Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), стороною у яких є Волинська облдержадміністрація, участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань.
 5. Здійснення правової експертизи договорів, угод, меморандумів, які укладаються Волинською облдержадміністрацією.

 

ІІІ. Діяльність відділу

 

 1. Організовує претензійну та позовну роботу облдержадміністрації, здійснює контроль за її проведенням у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях.
 2. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів облдержадміністрації в судах та інших органах.
 3. Веде облік судових справ, які перебувають у провадженні відділу, з зазначенням результатів їх розгляду, а також формує судові справи.
 4. Узагальнює та аналізує судову практику за результатами розгляду справ.
 5. 5. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів облдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 6. Здійснює правову експертизу договорів, угод, меморандумів, які укладаються Волинською облдержадміністрацією.
 7. Надає правові консультації з питань, що належать до компетенції відділу.
 8. Бере участь у семінарах, нарадах та інших заходах, які проводяться облдержадміністрацією. Залучається до викладацької роботи у Державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій».
 9. Бере участь нарадах (семінарах) з питань представництва інтересів державних органів у судах.
 10. Здійснює розгляд звернень громадян, народних депутатів України.
 11. Здійснює інші функції відповідно до доручень начальника юридичного управління в межах компетенції відділу.

 

ІV. Права відділу

 

 1. Одержувати в разі потреби необхідну інформацію, відповідні документи від працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Використовувати систему зв'язку і комунікацій, що існують в обласній державній адміністрації.
 3. Інформувати начальника юридичного управління про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів працівниками апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, об’єднаними територіальними громадами.
 4. Вносити на розгляд начальника управління доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 

 1. V. Організація роботи відділу

 

 1. Відділ очолює начальник. У разі відсутності начальника його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладено ці функції в установленому законодавством порядку.
 2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 3. Державні службовці відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом керівника апарату облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 4. На посаду начальника відділу та головних спеціалістів відділу призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним відповідно до законодавства про державну службу.
 5. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації, Інструкції з діловодства у Волинській обласній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну), інших нормативно-правових та розпорядчих документів.
 6. Службові обов'язки державних службовців відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керівником апарату облдержадміністрації.
 7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.