29 травня 2020 року
останні оновлення: 21 вересня 2020 року

Моніторинг стану довкілля за квітень 2020 року

Аналітична довідка за квітень 2020 року

 по Волинській області

 

1.Стан атмосферного повітря

(табл. 1.1)

У квітні 2020 року, за даними спостереження обласного центру гідрометеорології, на трьох постах спостережень забруднення в місті Луцьк відношення середньомісячних та максимально разових концентрацій забруднюючих речовин до їх гранично-допустимої концентрації наступні:

Забруднюючі речовини

Середньомісячні концентрації

Максимально разові концентрації

пил

0,38 ГДК

0,4 ГДК

діоксид сірки

0,04 ГДК

0,016 ГДК

оксид вуглецю

0,08 ГДК

0,2 ГДК

діоксид азоту

1,4 ГДК

0,98 ГДК

окис азоту

0,33 ГДК

0,11 ГДК

фенол

1,3 ГДК

0,88 ГДК

формальдегід

1,43 ГДК

0,49 ГДК

                     

Мал.1.1.  Динаміка середньомісячних концентрацій

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

в м. Луцьк за квітень 2020 року,

частка ГДК

Перевищення середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин спостерігається по 3-х інгредієнтах: діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду.

Нижче представлена порівняльна таблиця показників, по яких було перевищення середньомісячних гранично-допустимих концентрацій в порівнянні з попереднім місяцем (березень 2020) та аналогічним місяцем минулого року (квітень 2019).

 

Забруднююча речовина

Квітень 2020, частка середньомісячної ГДК

Березень 2020, частка середньомісячної ГДК

Квітень 2019, частка середньомісячної ГДК

Діоксид азоту

1,4

1,89

1,77

Фенол

1,3

1,5

1,8

Формальдегід

1,43

1,23

2,2

 

Забруднення у місті Луцьк діоксидом азоту залишається досить високим, проте цей показник значно знизився в порівнянні з минулим місяцем (березень 2020) та аналогічним місяцем минулого року (квітень 2019).

Забруднення повітря міста фенолом теж є високим.  Концентрація забруднюючої речовини протягом 2-х місяців поточного року залишається майже на однаковому рівні, проте  на 0,5 мг/м 3 є нищою в порівнянні з  аналогічним місяцем минулого року (квітень 2019).

Щодо забруднення повітря міста формальдегідом, його показники  у звітному місяці зросли на 0,2 мг/м  в порівнянні з попереднім місяцем (березень 2020), проте концентрація забруднюючої речовини зменшилась на 0,77 мг/м3 в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року (квітень 2019).

  1. Стан хімічного забруднення поверхневих вод області

(табл. 2.1)

Щомісячний гідрохімічний моніторинг поверхневих вод на річках Волинської області проводить Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області.

На протязі звітного місяця відібрано та проаналізовано 2 проби води по р.Турія (питний водозабір м. Ковель) та  р. Стир (питний водозабір м. Луцьк).

Річка Турія

На якість води р.Турії впливають стічні води ВУВКГ м. Ковель та смт.Турійськ. Перевищення показників води р. Турія виявлено по БСК5 - 0,74 мгО2/дм3 та амонію сольовому – 0,39 мг/дм3.

Дослідження якості води річки проводились в пунктах спостереження м.Ковель (питний водозабір м. Ковель).

Річка Стир

На якість води р.Стир, у створі вище міста, мають вплив забруднення, що потрапляють з р. Іква ЖКП «Млинівське» та ДКП «Дубнівське» Рівненської області. А також стічні води, що переносяться з Львівсьої області – КП «Радехівське ВКГ» (через р. Острівка) та КП «Бродиводоканл» (через р.Бовдурка).  Якість води у створі нижче міста зазнає впливу стічних вод  КП «Луцькводоканал».

Кисневий режим річки задовільний.

Дослідження якості води річки проводились в пунктах спостереження м.Луцьк (питний водозабір м. Луцьк).

Якість води у р. Стир в цілому залишається задовільною. Суттєвих змін у її складі в квітні місяці не відбулось. Перевищення забруднення виявлено по амонію сольовому – 0,2 мг/дм3 та БСК5 – 0,99мгО2/дм3.

  1. 3. Радіоактивне забруднення

3.1. Радіоактивне забруднення атмосферного повітря Волинської області (табл. 3.1)

Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря здійснюється Волинським обласним центром з гідрометеорології.

Перевищень радіоактивного забруднення атмосферного повітря на території Волинської області у квітні 2020 року не виявлено, рівень природного фону за місяць, по пунктах спостереження не перевищував гранично допустимий рівень гамма-фону та становив:

 

 

Пункт

спостереження

Середньомісячне значення по Гамма-фону мкР/год

за звітний місяць

квітень 2020

М Володимир-Волинський

13 мкР/год

М Ковель

10 мкР/год

М Луцьк

11 мкР/год

М.Любешів

10 мкР/год

М Маневичі

11 мкР/год

М Світязь

9 мкР/год

Нижче представлені дані максимально разового рівня та середньомісячне значення гамма-фону мкР/год радіоактивного забруднення атмосферного повітря, в порівняні з минулим місяцем (березень 2020).

Пункт

спостереження

Квітень 2020

Березень 2020

Максимально

разовий

рівень,

мкР/год (раз)

Середньо

місячне

значення,

мкР/год

Максимально

разовий

рівень,

мкР/год (раз)

Середньо

місячне

значення,

мкР/год

М Володимир-Волинський

14

13

14

10

М Ковель

15

10

14

10

М Луцьк

12

11

12

11

М Любешів

13

10

11

10

М Маневичі

12

11

12

11

М Світязь

14

9

13

9

 

Таким чином, в порівнянні з попереднім місяцем ми можемо побачити, що зміна середньомісячних та максимально разових значень гамма-фону коливаються у межах 1-2 мкР/год.

      3.2. Радіоактивне забруднення поверхневих вод Волинської області

Спостереження за радіаційним забрудненням поверхневих вод у зонах впливу атомних станцій здійснюється Регіональним офісом водних ресурсів у  Рівненській області, на пунктах спостереження в зоні Рівненської АЕС, що розташовані на території області, на річці Стир (права притока р. Прип’ять).

Згідно плану-графіку Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області  вимірювання проб води поверхневих водойм протягом  звітного місяця не проводилось.

  1. 4. Стан геологічного середовища

(табл. 4.1)

Спостереження за екзогенними та ендогенними геодинамічними процесами на території області, можуть проводити Волинська геологічна експедиція та Рівненська комплексна геологічна корпорація ДП «Українська геологічна компанія».  

Від зазначених організації не надходить інформація, у зв’язку з відсутністю фінансування на проведення спостережень.