09 вересня 2019 року
останні оновлення: 09 вересня 2019 року

Територіальна тристороння соціально-економічна рада

Відповідно до статей 24 і 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про соціальний діалог в Україні» щодо урахування принципів соціального партнерства та дотримання процедур ведення соціального діалогу в області створена і діє територіальна тристороння соціально-економічна рада для спільного вирішення питань, що виникають у сфері трудових соціально-економічних відносин.

На обласному рівні підписана Територіальна угода між обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок на 2016-2018 роки.

Цей документ узгоджує найбільш актуальні проблеми соціально-економічної політики, насамперед, у сфері праці та ефективної зайнятості, режиму умов роботи, відпочинку та соціального захисту працівників.

Обласна державна адміністрація розглядає соціальний діалог з профспілковими об’єднаннями, організаціями роботодавців як один з головних чинників забезпечення суспільної стабільності, запобігання соціальним конфліктам.

Для спільного вирішення питань, що виникають у сфері трудових соціально-економічних відносин на територіальному рівні налагоджено співпрацю міських та районних організацій роботодавців з органами виконавчої влади щодо створення сприятливих умов для зростання економічної активності підприємств провідних галузей економіки та суб’єктів малого підприємництва.

Традиційною стала участь представників профспілок та роботодавців у засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах, комісіях,  робочих зустрічах.

Проте у сфері соціально-трудових відносин невирішеними залишається ще багато проблем, зокрема в оплаті праці, вивільненні працівників, неналежних умов праці. На жаль, досі в країні, у тому числі і у нашій області є заборгованість з виплати заробітної плати. Рівень заробітної плати є таким, що не дозволяє ефективно боротися з бідністю, не стимулює повернення мігрантів, які виїхали на заробітки за кордон.

Також, одним з актуальних питань є підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, в тому числі на галузевому рівні та проведення соціального діалогу в умовах проведення децентралізації влади.

Сторонами ради ведуться переговори і підготовка проекту Територіальної угоди на новий термін. Головною метою угоди є збереження стабільності в суспільстві, відродження і розвиток трудового потенціалу, координація зусиль усіх сторін, для забезпечення зростання економіки.

 

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації