04 березня 2020 року
останні оновлення: 04 березня 2020 року

Узагальнена інформація щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних спеціальностей на 2020 рік

ОГОЛОШЕННЯ

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації  оголошує конкурс на укладення угод між управлінням охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації і особами, які бажають вступити до закладу вищої медичної освіти, про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу

 

Дата і місце проведення конкурсу 

Конкурс проводиться  10 квітня 2020 року о 10 годині за адресою:                             м. Луцьк,   вул. Степана Бандери, 5. 

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі 

Документи для участі у конкурсі приймаються з 25 березня 2019 року  по 03 квітня 2020 року за адресою: м. Луцьк,   вул. Степана Бандери, 5, канцелярія

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (0332) 243 559, е-mail: zgoranl@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто:

  • Заява про участь у конкурсі. Пише власноручно конкурсант, адресуючи документ на ім’я голови конкурсної комісії  (додаток 1).
  • Згода на обробку персональних даних (додаток 2).  
  • Завірена копія документа, що посвідчує особу. Оригінал документа пред’являється особисто.
  • Довідка  про фактичне  місце  проживання особи.
  • Завірені копії документів про освіту:
  1. Випускники поточного року – табелі за перше півріччя випускного класу.
  2. Випускники попередніх років – документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додаток до нього.
  3. Випускники закладів фахової передвищої освіти - документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний  рівень (диплом) і додаток до нього.

        Відповідальність за достовірність  поданих  документів  несе претендент.

Додаток 1
 

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

                 (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу на посаді ________________________________________________________________

(найменування посади та закладу відповідно до  прогнозованої потреби )

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.        ___________________

     (підпис)

______* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2
 

ЗГОДА
 на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ __ р., документ, що посвідчує особу
 (серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р. __________________

(підпис)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ІНФОРМАЦІЯ про прогнозовану потребу, ПОРЯДОК проведення конкурсів