05 квітня 2019 року
останні оновлення: 18 квітня 2019 року

Про запобігання і протидію корупції в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації у І кварталі 2019 року

Департаментом у межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм і вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Зазначена вище діяльність була спрямована на викорінення корупції як явища, умов, що можуть сприяти її виникненню. Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики.

Антикорупційна діяльність департаменту упродовж І кварталу 2019 року здійснювалась відповідно до плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2019 рік.

На розширеному засіданні колегії департаменту 17 січня 2019 року (протокол № 1) здійснено аналіз роботи щодо запобігання, виявлення і протидії корупції в департаменті у 2018 році. На апаратній нараді 15.01.2019 розглянуто питання підготовки до е-декларування доходів держслужбовців департаменту за 2018 рік.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно надавалась консультаційна допомога працівникам департаменту при заповненні е-декларацій.

Контроль за своєчасністю подання декларацій держслужбовцями департаменту здійснювався відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19. Жодного випадку невчасного подання декларації державними службовцями департаменту не виявлено.

У державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування» систематично проводиться перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців департаменту, у тому числі новопризначених, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів. У звітному періоді підвищили кваліфікацію з питань протидії корупції 5 держслужбовців департаменту.

Постійно проводиться антикорупційна експертиза проектів розпорядчих документів директора департаменту. Так у звітному періоді уповноваженою особою завізовано: 50 наказів з основної діяльності, 45 – з кадрових питань.

 

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації