06 січня 2019 року
останні оновлення: 14 лютого 2019 року

Про виконання Антикорупційної програми у Волинській облдержадміністрації на 2018 рік

Департаментом у межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм і вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Зазначена вище діяльність була спрямована на викорінення корупції як явища, умов, що можуть сприяти її виникненню. Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики.

Антикорупційна діяльність департаменту упродовж 2018 року здійснювалась відповідно до примірного плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2018 рік та плану заходів на ІІ півріччя 2018 року.

На апаратній нараді 15.01.2018 (протокол № 2) здійснено аналіз роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в департаменті у 2017 році та розглянуто питання підготовки до е-декларування доходів держслужбовців департаменту за 2017 рік.

На апаратній нараді 19.02.2018 (протокол № 7) вивчались рекомендації Національного агентства до Антикорупційної програми Волинської державної адміністрації на 2017 рік, викладені у рішенні від 03.11.2017 № 1091; 17.07.2018 (протокол № 26) розглядалось питання про дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно надавалась консультаційна допомога працівникам департаменту при заповненні е-декларацій та здійснювався контроль за своєчасністю надання декларацій відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19.

Під час перевірки були виявлені факти неподання та невчасного подання декларацій працівниками департаменту, про що проінформовано НАЗК (повідомлення від 18.04.2018 № 1143/02/2-18, № 1144/02/2-18, № 1154/02/2-18; від 03.08.2018 № 2346/02/2-18).

У зв’язку з отриманням запитів від управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції України від 15.06.2018 № 3557/39/102/01-2018 та від 12.07.2018 № 4118/39/102/01-2018 про можливе порушення працівниками департаменту вимог Закону України «Про запобігання корупції» були підготовлені запитувані пакети документів щодо цих держслужбовців.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.11.2017 № 1094 у травні 2018 року було проведено планову перевірку дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Волинській обласній державній адміністрації. Зауважень до роботи департаменту за результатами перевірки не було.

У державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування» систематично проводиться перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців департаменту, у тому числі новопризначених, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів. У звітному періоді підвищили кваліфікацію з питань протидії корупції 22 держслужбовці департаменту.

Відповідно до завдань щорічної оцінки та плану заходів департаменту щодо запобігання і виявлення корупції на 2018 рік уповноважена особа з питань запобігання корупції в департаменті пройшла на сайті «Prometheus» навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» (сертифікат від 16.03.2018).

На засіданнях колегії департаменту щокварталу розглядається питання дотримання антикорупційного законодавства та приймаються відповідні рішення. Постійно проводиться антикорупційна експертиза проектів розпорядчих документів директора департаменту. Так у звітному періоді уповноваженою особою завізовано: 157 наказів з основної діяльності, 257 – з кадрових питань.

 

Департамент соціального населення Волинської обласної державної адміністрації