05 жовтня 2018 року
останні оновлення: 29 жовтня 2018 року

Запобігання та виявлення корупції у департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації за 9 місяців 2018 року

Упродовж дев’яти місяців 2018 року департаментом соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм і вимог Закону України  «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Зазначена вище діяльність була спрямована на викорінення корупції як явища, умов, що можуть сприяти її виникненню. Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики.

27 грудня 2017 року директором департаменту було затверджено план заходів щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2018 рік.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 червня 2018 року № 383 «Про затвердження Антикорупційної програми у Волинській обласній державній адміністрації на 2018 рік» внесено відповідні зміни до цього плану. З основними положеннями програми 02.07.2018 ознайомлено під підпис всіх працівників департаменту.

На апаратній нараді 15 січня 2018 року (протокол № 2) здійснено аналіз роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в департаменті у 2017 році. На цій же нараді розглядалось питання підготовки до е-декларування доходів держслужбовців департаменту за 2017 рік.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції у департаменті постійно надавалась консультаційна допомога працівникам департаменту у заповненні е-декларацій та здійснювався контроль за своєчасністю надання декларацій відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19. Під час перевірки були виявлені факти неподання та невчасного подання декларацій працівниками департаменту, про що проінформовано НАЗК (повідомлення: від 18.04.2018 № 1143/02/2-18, № 1144/02/2-18, № 1154/02/2-18, від 03.08.2018 № 2346/02/2-18).

У зв’язку з отриманням запитів від управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції України від 15.06.2018 № 3557/39/102/01-2018 та від 12.07.2018 № 4118/39/102/01-2018 про можливе порушення працівниками департаменту вимог Закону України «Про запобігання корупції» були підготовлені запитувані пакети документів щодо цих держслужбовців.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.11.2017 № 1094 у травні 2018 року було проведено планову перевірку дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Волинській обласній державній адміністрації. Зауважень до роботи департаменту за результатами перевірки не було.

У державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування» систематично проводиться перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців департаменту, у тому числі новопризначених, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів. У звітному періоді підвищили кваліфікацію з питань протидії корупції шість держслужбовців департаменту.

Відповідно до завдань щорічної оцінки та плану заходів департаменту щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2018 рік уповноважена особа з питань запобігання корупції пройшла на сайті «Prometheus» навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» (сертифікат від 16.03.2018).

Постійно проводиться антикорупційна експертиза проектів розпорядчих документів директора департаменту. Так у звітному періоді уповноваженою особою завізовано: 112 наказів з основної діяльності, 68 – з особового складу.

 

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації