01 липня 2019 року
останні оновлення: 02 вересня 2019 року

Про запобігання і протидію корупції в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації у І півріччі 2019 року

Організаційно-профілактична робота щодо упередження корупційних проявів серед державних службовців департаменту здійснювалась упродовж І півріччя відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2019 рік.

На засіданнях колегії департаменту 17 січня 2019 року (протокол № 1), 22 квітня 2019 року (протокол № 3) здійснено аналіз роботи щодо запобігання корупції в департаменті.

Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики. На апаратних нарадах 15.01.2019, 11.06.2019 розглянуто, відповідно, питання підготовки до е-декларування доходів держслужбовців департаменту за 2018 рік та запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно надавалась консультаційна допомога працівникам департаменту при заповненні е-декларацій.

Контроль за своєчасністю подання декларацій держслужбовцями департаменту здійснювався відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19. Жодного випадку невчасного подання декларації державними службовцями департаменту не виявлено.

Одним із важливих аспектів запобігання і протидії корупції є забезпечення прозорості в роботі департаменту, доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів та іншої інформації. На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» було оприлюднено низку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації:

 - «Про затвердження розміру готівкової виплати окремим категоріям громадян на проїзд у 2019 році»;

 - «Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», «Про схвалення регіональної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2020-2022 рік»;

 - «Про затвердження порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 - «Про затвердження норм твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та субсидій населенню у 2019 році»;

 - Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам на поліпшення матеріально-побутових умов, малозабезпеченим пенсіонерам;

 - «Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп».

Систематично проводиться перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців департаменту, у тому числі новопризначених, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів у державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування». У звітному періоді підвищили кваліфікацію з питань протидії корупції п’ять держслужбовців департаменту.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно здійснювалась антикорупційна експертиза проектів розпорядчих документів директора департаменту. Так у звітному періоді завізовано: 121 наказ з основної діяльності, 119 – з кадрових питань.

 

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації