01 жовтня 2019 року
останні оновлення: 18 жовтня 2019 року

Про запобігання і протидію корупції в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації за 9 місяців 2019 року

Організаційно-профілактична робота щодо запобігання корупційним проявам серед державних службовців департаменту здійснювалась упродовж 9 місяців відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2019 рік.

На засіданнях колегії департаменту 17 січня 2019 року (протокол № 1), 22 квітня 2019 року (протокол № 3), 13 серпня 2019 року (протокол № 4) здійснено аналіз роботи щодо запобігання корупції в департаменті.

Проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики. На апаратних нарадах: 15.01.2019 розглянуто питання щодо підготовки до е-декларування доходів держслужбовців департаменту за 2018 рік; 11.06.2019 – запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням; 23.07.2019 – обмеження щодо одержання подарунка; 06.08.2019 – правил етичної поведінки державних службовців; 10.09.2019 – обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.

Контроль за своєчасністю подання декларацій держслужбовцями департаменту здійснювався відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19. Жодного випадку невчасного подання декларації державними службовцями департаменту не виявлено.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно надавалась консультаційна допомога працівникам департаменту при заповненні е-декларацій.

Одним із важливих аспектів запобігання і протидії корупції є забезпечення прозорості в роботі департаменту, доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів та іншої інформації. На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» було оприлюднено низку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації:

«Про затвердження розміру готівкової виплати окремим категоріям громадян на проїзд у 2019 році»;

«Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», «Про схвалення регіональної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2020-2022 рік»;

«Про затвердження порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про затвердження норм твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та субсидій населенню у 2019 році»;

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам на поліпшення матеріально-побутових умов, малозабезпеченим пенсіонерам»;

«Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп».

Систематично проводиться перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців департаменту, у тому числі новопризначених, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів у державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування». У звітному періоді підвищили кваліфікацію з питань протидії корупції п’ять держслужбовців департаменту.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно здійснювалась антикорупційна експертиза проектів розпорядчих документів директора департаменту. Так у звітному періоді завізовано: 178 наказів
з основної діяльності, 198 – з кадрових питань.

 

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації