03 січня 2020 року
останні оновлення: 20 лютого 2020 року

Про запобігання та протидію корупції у департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації за 2019 рік

На виконання розпорядження т.в.о. голови облдержадміністрації від 23 липня 2019 року № 410 «Про затвердження Антикорупційної програми у Волинській обласні державній адміністрації на 2019-2021 роки», зі змінами, повідомляємо наступне.

Організаційно-профілактична робота щодо запобігання корупційним проявам серед державних службовців департаменту здійснювалась упродовж 2019 року відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції в департаменті на 2019 рік.

На засіданнях колегії департаменту 17 січня 2019 року (протокол № 1), 22 квітня 2019 року (протокол № 3), 13 серпня 2019 року (протокол № 4), 04 листопада 2019 року (протокол № 6) здійснено аналіз роботи щодо запобігання корупції в департаменті.

Упродовж звітного періоду проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики. На апаратних нарадах розглянуто питання щодо: підготовки до е-декларування доходів держслужбовців департаменту за 2018 рік – 5.01.2019; запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням – 11.06.2019; обмеження щодо одержання подарунка – 23.07.2019; правил етичної поведінки державних службовців – 06.08.2019; обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища – 10.09.2019.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно надавалась методично-консультаційна допомога працівникам департаменту при заповненні е-декларацій.

Контроль за своєчасністю подання декларацій держслужбовцями департаменту здійснювався відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19. Жодного випадку невчасного подання декларації державними службовцями департаменту не виявлено.

Одним із важливих аспектів запобігання і протидії корупції є забезпечення прозорості роботи департаменту, доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів та іншої інформації. На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» було оприлюднено низку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації:

- «Про затвердження розміру готівкової виплати окремим категоріям громадян на проїзд у 2019 році»;

- «Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»;

- «Про затвердження порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- «Про затвердження норм твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та субсидій населенню у 2019 році»;

- Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам на поліпшення матеріально-побутових умов, малозабезпеченим пенсіонерам;

- «Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп».

Систематично проводилась перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців департаменту, у тому числі новопризначених, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів у державному закладі післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування». У звітному періоді підвищили кваліфікацію з питань протидії корупції п’ять держслужбовців департаменту.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції постійно здійснювалась антикорупційна експертиза проектів розпорядчих документів

директора департаменту. Так у звітному періоді завізовано: 234 накази з основної діяльності, 264 – з кадрових питань.

 

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації